Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

E.Ü. Komisyonları

 

E.Ü. 38 ve 40/B Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri İnceleme  Komisyonu

E.Ü. 100/2000 YÖK Doktora Burslarını Değerlendirme Üst Komisyonu

E.Ü. Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu

E.Ü. Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

E.Ü. Akreditasyon Destek Komisyonu

E.Ü. Ar-Ge Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Bilim Teşvik Ödül Töreni Hazırlık Komisyonu

E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

E.Ü. Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Komisyonu

E.Ü. Burs Dağıtım Komisyonu

E.Ü. Davranışsal Bağımlılıklar ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

E.Ü. Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) Komisyonu

E.Ü. Ege Bölgesel Kariyer Fuarı Düzenleme Komisyonu

E.Ü. Eğitim Komisyonu

E.Ü. Emekli - Sözleşmeli Öğretim Üyesi Çalıştırılması Kriterleri ile Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri Belirleme Komisyonu

E.Ü. Geleceğin Ege Üniversitesi Komisyonu

E.Ü. Genç Ofis Komisyonu

E.Ü. İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Kalite Komisyonu

E.Ü. Kantin - Kafeterya Denetleme Komisyonu

E.Ü. Konut Tahsis Komisyonu

E.Ü. Koronavirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGE-KOVKOM)

E.Ü. Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık ve Süreç Yönetimi Komisyonu

E.Ü. Lisansüstü Eğitimi Geliştirme Komisyonu

E.Ü. Mevzuat Komisyonu

E.Ü. Öğretim Üyeleri Tarafından Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmak Üzere Yapılan Başvuruları Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Protokol İnceleme Komisyonu

E.Ü. Sosyal Tesisler Denetim Komisyonu

E.Ü. Tanıtım Komisyonu

E.Ü. Taşınmazları Satış, Kira, İrtifak, Takas, Tahsis ve Devir Komisyonu

E.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Görevlendirme Komisyonu

E.Ü. Ticarileştirme ve Lisanslama Komisyonu

E.Ü. Uluslararasılaşma Komisyonu

E.Ü. Uluslararası Yayınları ve Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Komisyonu

E.Ü. Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Eğitim ve Sosyal Bilimler Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Fen ve Mühendislik Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimleri Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Yabancı Diller Alanında)

E.Ü. Yayın Komisyonu

E.Ü. Yeni Hastane Blokları Planlama Komisyonu