canlı destek

E.Ü. Komisyonları

 

E.Ü. 38 ve 40/B Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Görevlendirmelerini İnceleme  Komisyonu

E.Ü. 100/2000 YÖK Doktora Burslarını Değerlendirme Üst Komisyonu

E.Ü. Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu

E.Ü. Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

E.Ü. Ar-Ge Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

E.Ü. Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Komisyonu

E.Ü. Davranışsal Bağımlılıklar ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

E.Ü. Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) Komisyonu

E.Ü.Dijitalleşme Komisyonu

E.Ü. Eğitim Komisyonu

E.Ü. Emekli - Sözleşmeli Öğretim Üyesi Çalıştırılması Kriterleri ile Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri Belirleme Komisyonu

E.Ü.Engelsiz Ege Üniversitesi Komisyonu

E.Ü. Etkinliklerini Planlama Komisyonu

E.Ü. Geleceğin Ege Üniversitesi Komisyonu

E.Ü. Genç Ofis Komisyonu

E.Ü. İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. İzmir İktisat Kongresi Komisyonu

E.Ü. Kalite Komisyonu

E.Ü. Kantin - Kafeterya Denetleme Komisyon

E.Ü.Kişisel Verilerin Korunması(K.V.K.K.) Komisyonu 

E.Ü. Konut Tahsis Komisyonu

E.Ü. Koronavirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGE-KOVKOM)

E.Ü. Mevzuat Komisyonu

E.Ü. Öğrenci Odaklı Üniversite Komisyonu

E.Ü. Öğretim Üyeleri Tarafından Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmak Üzere Yapılan Başvuruları Değerlendirme Komisyonu

E.Ü. Protokol İnceleme Komisyonu

E.Ü. Sıfır Atık Komisyonu

E.Ü. Sosyal Tesisler Denetim Komisyonu

E.Ü. Taşınmazları Satış, Kira, İrtifak, Takas, Tahsis ve Devir Komisyonu

E.Ü.Teknofest, Ulusal ve Uluslararası Projeler Komisyonu

E.Ü. Ticarileştirme ve Lisanslama Komisyon

E.Ü. Uluslararasılaşma Komisyonu

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Eğitim ve Sosyal Bilimler Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Fen ve Mühendislik Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimleri Alanında)

E.Ü. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Yabancı Diller Alanında)

E.Ü. Yayın Komisyonu

E.Ü. Yeni Hastane Blokları Planlama Komisyonu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ