EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Komisyonlar

 

38 ve 40/B Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri İnceleme  Komisyonu

Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu

Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Akreditasyon Destek Komisyonu

Ar-Ge Değerlendirme Komisyonu 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Komisyonu

Burs Dağıtım Komisyonu

Ege Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burslarını Değerlendirme Üst Komisyonu

Ege Üniversitesi Bilim Teşvik Ödül Töreni Hazırlık Komisyonu

Ege Üniversitesi Davranışsal Bağımlılıklar ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

Ege Üniversitesi Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) Komisyonu

Ege Üniversitesi Ege Bölgesel Kariyer Fuarı Düzenleme Komisyonu

Ege Üniversitesi Emekli - Sözleşmeli Öğretim Üyesi Çalıştırılması Kriterleri ile Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri Belirleme Komisyonu

Ege Üniversitesi Genç Ofis Komisyonu

Ege Üniversitesi İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonu

Ege Üniversitesi Koronavirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGE-KOVKOM)

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tarafından Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmak Üzere Yapılan Başvuruları Değerlendirme Komisyonu

Ege Üniversitesi Tanıtım Komisyonu

Ege Üniversitesi Taşınmazları Satış, Kira, İrtifak, Takas, Tahsis ve Devir Komisyonu

Ege Üniversitesi Ticarileştirme ve Lisanslama Komisyonları

Ege Üniversitesi Uluslararasılaşma Komisyonu

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu

Ege Üniversitesi Yeni Hastane Blokları Planlama Komisyonu

Ege Üniversitesi Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Geleceğin Ege Üniversitesi Komisyonu

Kalite Komisyonu

Kantin - Kafeterya Denetleme Komisyonu

Konut Tahsis Komisyonu

Lisansüstü Eğitimi Geliştirme Komisyonu

Mevzuat Komisyonu

Protokol İnceleme Komisyonu

Sosyal Tesisler Denetim Komisyonu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Görevlendirme Komisyonu

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Eğitim ve Sosyal Bilimler Alanında)

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Fen ve Mühendislik Alanında)

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimleri Alanında)

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Yabancı Diller Alanında)

Yayın Komisyonu