Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitelerce finanse edilecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğine göre oluşturulmuş komisyondur.

İlgili yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşan komisyon görev yapmaktadır. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilmektedir. Komisyon ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen görevleri yapmaktadır. Sekreteryası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. 

 

Komisyon Üyeleri:

 

Doç.Dr. İskender İNCE Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
Prof.Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa MUTLUER Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan ERSİN Diş Hekimliği Fakültesi
Prof.Dr. Sibel GÖKSEL Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Hayati TÜRKMEN Fen Fakültesi
Prof. Dr. Rabia GENÇ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Yeliz PEKBEY Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Emre İLKER Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hür HASSOY TıpFakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ