EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Mevzuat

 
 
Kurul İşleri Şube Müdürlüğünün çalışmalarında takip ettiği mezvuat aşağıda sıralanmıştır:
 
 
KANUNLAR;
 
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER;

 • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKANLAR KURULU KARARI;

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

YÖNETMELİKLER;

 • Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
 • Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
 • Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 • Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 • Üniversitemize bağlı tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Yönetmelikler
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

 

YÖNERGELER;

 • Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kantin Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Ödül Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kamu Konutları Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma, İşletme ve Denetim Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu (EÜ-TAEK) Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi Yönergesi
 • Ege Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinin Görüntü, İsim, Amblem ve Logosu ile Personelinin Reklamlarda Yer Almasına İlişkin Yönerge
 • Ege Üniversitesi Yayın Yönergesi
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

USUL ve ESASLAR;

 • Ege Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burslarına İlişkin Uygulama Esasları
 • Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
 • Ege Üniversitesi Üst Kurulları Çalışma Usul ve Esasları