Çerez Örnek
canlı destek

Mevzuat

 
 
Kurul İşleri Şube Müdürlüğünün çalışmalarında takip ettiği mezvuat aşağıda sıralanmıştır:
 
 
KANUNLAR;
 
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER;

 • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKANLAR KURULU KARARI;

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

YÖNETMELİKLER;

 • Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
 • Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
 • Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi HİV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 • Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 • Üniversitemize bağlı tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Yönetmelikler
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

 

YÖNERGELER;

 • Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kantin Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Ödül Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kamu Konutları Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma, İşletme ve Denetim Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu (EÜ-TAEK) Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi Yönergesi
 • Ege Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinin Görüntü, İsim, Amblem ve Logosu ile Personelinin Reklamlarda Yer Almasına İlişkin Yönerge
 • Ege Üniversitesi Yayın Yönergesi
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftlik Hayvanı Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

 

USUL ve ESASLAR;

 • Ege Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burslarına İlişkin Uygulama Esasları
 • Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
 • Ege Üniversitesi Üst Kurulları Çalışma Usul ve Esasları

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ