Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitemizdeki uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarına ilişkin kararlar almak, değişim programlarını koordine etmek ve izlemek amacıyla kurulmuştur. Sekretaryası Öğrenci Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

          

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN (Başkan)

Rektör Yardımcılığı

Doç. Dr. Arife CANDAŞ ADIGÜZEL ZENGİN

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Prof.Dr. Bahattin TANYOLAÇ

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr. Osman Ferda BAYTEKİN

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Işık ÖZGÜNEY

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Nurcan GÜLSÜM BUDUNELİ

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Zuhal SAĞLAMTİMUR

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT

Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. İlkin ŞENGÜN

Mühendislik Fakültesi

Doç Dr. Bahadır NAMDAR

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ruşen ÖZTÜRK

Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN Ziraat Fakültesi

Doç.Dr. Pınar FEDAKAR

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Doç.Dr. Esin SİPAHİ

Fen Fakültesi

Dr. Öğretim ÜYESİ Aytekin ERDOĞAN

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Önder ÇETİN

Edebiyat Fakültesi

Işıl GEREKUL KIRAOVA

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Prof.Dr. Mehmet Tolga DİNÇER (Yedek)

Su Ürünleri Fakültesi

Prof.Dr. Özgür ÖZKAYA(Yedek)

Spor Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Elçin DOĞAN(Yedek)

Çeşme Turizm Fakültesi

Doç.Dr. Yelda Candan DÖNMEZ(Yedek)

Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNAL(Yedek)

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ