Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimleri alanında)

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Üniversitemizde Sağlık Bilimleri alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulunun 02.12.2008 tarihli ve 25/9 sayılı kararıyla kurulmuştur. Sekretaryası Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Prof. Dr. Ülkü GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Arzu Aykut YETKİNER Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN Sağlık Bilimleri Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ