Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Eğitim ve Sosyal Bilimler alanında)

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde Eğitim ve Sosyal Bilimler alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulunun 02.12.2008 tarihli ve 25/9 sayılı kararıyla kurulmuştur. Sekretaryası Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

  

Komisyon Üyeleri:

 

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Nadim MACİT Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğüne
Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ