Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Taşınmazları Satış, Kira, İrtifak, Takas, Tahsis ve Devir Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin her türlü tasarrufa yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli iznin alınmasına yönelik olarak, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği oluşturulmuştur. Sekretaryası Kurul İŞleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Prof. Dr. Necdet BUDAK (Başkan) Rektörlük
Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN Mühendislik Fakültesi
Muhterem ADAK Genel Sekreterlik
Av. Akın DAĞ Hukuk Müşavirliği
Ayten KALANER Genel Sekreterlik

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ