Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Kantin - Kafeterya Denetleme Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitemiz ve bağlı birimleri bünyesinde öğrenci, personel ve diğer kişilerin beslenme, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan kantin ve kafeterya gibi yerlerin işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kantin - Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi"nin 4. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Sekretaryası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal DEMİRAĞ Mühendislik Fakültesi
Muhterem ADAK Genel Sekreterlik
Hulusi SAM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanılğı
Derya HOPANCI BIÇAKLI Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Mustafa BOZATLI Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanılğı

 

 

1.Denetim Ekibi:

Özgür KARAKAŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Ayşe ÖZAKCAN Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Metin BALKAN Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Özkan ERTÜRK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

2.Denetim Ekibi:

 
Derya KIZILTAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hasan KEŞKEKOĞLU Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Murat YAZICI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Faruk YILMAZ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

3.Denetim Ekibi:

Hazar KÖMÜRLÜOĞLU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Özlem Ulaş ARTAR ÖZER Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Hülya Işıl ÖZER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Özkan ERTÜRK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ