Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Ar-Ge Değerlendirme Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı çerçevesinde yürütülen araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik proje ve faaliyetlerinin, 26.02.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca Ar-Ge niteliği taşıyıp taşımadığını değerlendirmek amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun 16.09.2019 tarihli ve 11/33 sayılı kararı ile kurulmuştur. Sekretaryası Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri;

 

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN (Başkan)

Rektör Yardımcılığı

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Abdurrahman Nazif ÇATIK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Deniz YALMAN

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Filiz İÇİER

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Emel Akın MYO.

Doç. Dr. Sıdıka EKREN

EBİLTEM Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Su Ürünleri Fakültesi

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Diş Hekimliği Fakültesi

Hatice ZEYBEKOĞLU

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ