Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Eğitim ve öğretimle ilgili olarak Senatoda görüşülecek konular hakkında, görüş hazırlayarak Senatoya yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Senato alt komisyonudur.    

Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen, eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri alanları yöneticilerinden görevlendirilen öğretim üyeleri ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ile farklı alanları temsil eden öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Komisyonun raportörlüğünü üniversite genel sekreteri yapmaktadır. Sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Banu YÜCEL (Başkan)

Rektör Yardımcılığı

Prof Dr. Nazan ERSİN

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ

Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ

Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Banu YÜCEL

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Nadim MACİT

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Su Ürünleri Fakültesi

Prof. Dr. Şemsi YAZICI

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ferah SAYIM

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ş. Rüçhan SERTÖZ

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Fırat SARSAR

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Belgin ARSLAN CANSEVER

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Gizem ENGİN

Öğrenci Dekanlığı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ