Çerez Örnek
canlı destek

Hizmetlerimiz

 

Müdürlüğümüzün Görevleri

 

 • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesinin 3. fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında;
  • Birimlerden gelen ve Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken evrakların, toplantı gündemine eksiksiz girmesini sağlamak, gerektiğinde, konuyla alakalı birimlerden (Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği vb.) gündem maddeleri ile ilgili görüş almak, toplantı davet yazılarını ve gündemini tüm üyelere iletmek,
  • Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve bu kararları üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
  • Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını korumak, dijital arşiv oluşturmak ve yıllık defterler halinde ciltlenerek saklanmasını sağlamak,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemizde kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması planlanan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ilişkin teklif dosyalarını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına göndermek, uygun görülen teklifleri tüm akademik ve idari birimlere bildirmek
 • Üst yönetimin sorumlu olduğu birimlerin belirtildiği “Üst Yönetim Görev Dağılımı” listesini tüm Üniversiteye duyurmak.
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13, 16, 19, 20, 21 ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 4, 8, 11, 12, 14, 18. maddeleri uyarınca, Üniversitedeki idari atamalar ve görevlendirmelerle (Rektörlük, Dekanlık, Müdürlük, Bölüm, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilim Dalı Başkanlığı ve bunların yardımcılıkları) ilgili yazışmaları yapmak, söz konusu görevlendirmeleri Ege Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) veri tabanlarına girişini gerçekleştirmek.
 • Üniversite bünyesindeki Kurul, Komisyon ve Komitelerin kurulması ve üye değişimleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
 • Üniversite bünyesinde kurulan Kurul, Komisyon ve Komitelerin (Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Reklam Kurulu vb.) ihtiyaç duyulduğunda sekretarya ve raportörlük işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemizde kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile diğer ilgili birimlere ilişkin Yönetmelik taslaklarını ve daha önce kabul edilen Yönetmeliklerde yapılacak olan değişiklik tekliflerini, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne göndermek.
 • Üniversitemiz bünyesinde açılması planlanan Müzelerle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde organ nakillerini gerçekleştirmek üzere alınacak Nakil Faaliyet İzinleri ve Nakil Merkez Sorumlusu değişikliklerine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak.
 • Üniversitemizi ve Yükseköğretimi ilgilendiren Kanun, Yönetmelik vb. mevzuatları takip etmek.
 • Rektör ve Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından uygun görülen diğer görevleri ve yazışmaları yapmak.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ