Çerez Örnek

38 ve 40/b Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Görevlendirmelerini İnceleme Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 38 ve 40/b maddeleri ile ilgili olarak yapılan görevlendirme taleplerini inceleyerek, rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmakla görevli Hazırlık Komisyonu 01.02.2011 gün ve 3/14 sayılı Yönetim Kurulunda oluşturulan "38 ve 40/B maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri İnceleme Komisyonu", Rektörlük Makamının 11.03.2022 tarihli yazısıyla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 ve 40/b maddeleri uyarınca yapılacak olan görevlendirmeleri incelemek, "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik" ve "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere "38 ve 40/b Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Görevlendirmelerini İnceleme Komisyonu" olarak yeniden oluşturulmuştur. Sekretaryası Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Prof.Dr. Banu YÜCEL (Başkan) Rektör Yardımcılığı
Prof.Dr. Dinçer AYAZ Fen Fakültesi
Prof.Dr. Hande GÜRER ORHAN Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL Tıp Fakültesi

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ