Çerez Örnek

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP) Aday Belirleme Komisyonu

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin ve etkili olarak planlamak ve yönetmek amacıyla, doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlileri ile Dr.Öğretim Üyelerinin dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Projeleri" kapsamında  oluşturulmuştur. Sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Prof. Dr. İlkin ŞENGÜN (Başkan) Rektörlük
Prof. Dr. Dinçer AYAZ Fen Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa TEPE Fen Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim ÇANAK Fen Fakültesi
Prof. Dr. Hayati TÜRKMEN Fen Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ