EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Kurullar

 

8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Yönetim Kurulu 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

Döner Sermaye Yürütme Kurulu

Ege Üniversitesi Spor Müsabakaları Ceza, Disiplin ve İtiraz Kurulu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu

Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Taciz Önleme Birimini Yürütme Kurulu

Ege Üniversitesi Yemek Servis ve Hizmetleri Yürütme ve Denetim Kurulu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Kantin - Kafeterya Yönetim Kurulu

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlike (KBRN) Kurulu

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu

Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu

Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu

Reklam Kurulu

Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu

Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu