Çerez Örnek
canlı destek

E.Ü. Kurulları

 

E.Ü. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

E.Ü. Danışma Kurulu

E.Ü. Döner Sermaye Yürütme Kurulu

E.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)

E. Ü. Hizmet İçi Eğitim Kurulu

E.Ü. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

E.Ü. Kantin - Kafeterya Yönetim Kurulu

E.Ü. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlike (KBRN) Kurulu

E.Ü. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

E.Ü. Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu

E.Ü. Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu

E.Ü. Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu

E.Ü. Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu

E.Ü. Reklam Kurulu

E.Ü. Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu

E.Ü. Spor Müsabakaları Ceza, Disiplin ve İtiraz Kurulu

E.Ü. Strateji Geliştirme Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Taciz Önleme Birimini Yürütme Kurulu

E.Ü. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Yönetim Kurulu

E. Ü. Üniversite Seçim Kurulu

E.Ü. Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu

E.Ü. Yemek Servis ve Hizmetleri Yürütme ve Denetim Kurulu

E.Ü Ziraat Fakültesi Çiftlik Hayvanı Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ