Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

E.Ü. Kurulları

 

E.Ü. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

E.Ü. Danışma Kurulu

E.Ü. Döner Sermaye Yürütme Kurulu

E.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)

E.Ü. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

E.Ü. Kantin - Kafeterya Yönetim Kurulu

E.Ü. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlike (KBRN) Kurulu

E.Ü. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

E.Ü. Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu

E.Ü. Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu

E.Ü. Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu

E.Ü. Reklam Kurulu

E.Ü. Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu

E.Ü. Spor Müsabakaları Ceza, Disiplin ve İtiraz Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu

E.Ü. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Taciz Önleme Birimini Yürütme Kurulu

E.Ü. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Yönetim Kurulu

E.Ü. Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu

E.Ü. Yemek Servis ve Hizmetleri Yürütme ve Denetim Kurulu