EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Kamu kurumlarında uygulanması öngörülen “İç Kontrol Sistemi”nin kurulması ve işletilmesi için, Üniversitemizde de “İç Kontrol Kurulu” oluşturularak sistemin yerleştirilmesi amaçlanmıştır.

Kasım 2009’da iç kontrol çalışmaları için EÜ-ADEK toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereğince iç kontrol ana standartlarının Üniversitemizde yerleştirilmesini sağlayacak  “İç Kontrol Kurulu” 17.02.2010 tarihinde oluşturulmuştur.

Ana faaliyetleri; İç Kontrol standartları kapsamında durum analizlerinin yapılması, İç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması, hassas görevlerin belirlenmesine ilişkin standart kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, imza ve yetki devrine ilişkin standart kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, İç Kontrol Farkındalık Anketi (çalışmalar öncesi ve sonrası) uygulanması ve sonuçlarının analiz edilerek raporlanması, İç Kontrol Uyum Eylem Planının revize edilmesi, iş analizi çalışmaları kapsamında, iş analiz formu ve yazılım altyapısı konularında çalışmaların yapılması, Risk Yönetimi çalışmalarının (bu amaçla bir alt grup oluşturulmuştur) yürütülmesidir. 

 

Kurul üyeleri;

 

Prof. Dr. Canan Fisun ABAY (Başkan)

Prof. Dr. Asiye Özlem ÖNDER

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Prof. Dr. Işıl AKTUĞLU

Prof. Dr. Yüksel ATAY

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU

Doç. Dr. Burak ÇAPRAZ

Dr. Öğretim Üyesi Derya İLİÇ

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Zeki ENGİN

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN

Birsen YETER

Ahmet ACAR

Ayşe AKKALENDER

Birgül HUNİLER

Galip KOCAAY

Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR