EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu (ÜÖTDKK)

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci topluluklarını denetlemek ve topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, "Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi"nin 13. maddesi uyarınca ve 16.08.2017 tarihli ve 9/1 sayılı Senato kararıyla kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof.Dr. Mehmet ERSAN (Başkan)

Prof.Dr. Altan LÖK

Doç.Dr. Bintuğ ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SARSAR

Aysel ILDIZLI

İlhan İnanç ERGENE

Mehmet TOK