EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Sağlık bilimleri alanında yürütülecek olan klinik araştırma projelerinin bilimsel ve etik kurallara uygun olup olmadığını inceleyerek görüş bildirmek, çalışmaları tamamlanıncaya kadar izlemek, gerektiğinde sonlandırmak, araştırmada yer alacak hasta veya sağlıklı gönüllü bireylerin sahip olduğu hakları korumak amacıyla Üniversite Senatosunun 11.06.2018 tarihli ve 10/1 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof. Dr. Günay YETİK ANACAK

Prof. Dr. Hatice Oya TÜRKOĞLU ÇAKAL

Prof. Dr. Ayhan DÖNMEZ

Prof. Dr. Murat ULUKUŞ

Prof. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ

Prof. Dr. Sadık AKŞİT

Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU

Prof. Dr. Ceyda KABAROĞLU

Doç. Dr. Şafak DAĞHAN

Doç. Dr. Reci MESERİ

Doç. Dr. Tahir ATİK

Doç. Dr. Tolga AKŞİT