EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye Yürütme Kurulu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 58. maddesi ile 25.01.2000 tarihli ve 23944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca oluşturulan Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun ita amiri Rektördür. Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanmakta ve Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde belirtilen görevleri ifa etmektedir.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof. Dr. Kutsal TURHAN (Başkan)

Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Prof. Dr. Nedim KOŞUM

Prof. Dr. Necdet ERDİLEK

Sayman