EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Yerel, ulusal ve uluslararası çapta hazırlanacak bilimsel, sosyal, kültürel içeriği olan ve de toplumun yaşam kalitesine katkı sağlayacak sanat etkinliklerine öncülük etmek amacıyla13.01.2009 tarihli ve 9 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY

Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ

Prof. Dr. Semra DAŞCI

Prof. Dr. Engin NURLU

Prof. Dr. Hale OKÇAY

Prof. Dr. Fazlı GÖKÇEK

Prof. Dr. Tümel Tanju KAYA

Prof. Dr. Serdar TEZCAN

Doç. Dr. Emine Özlem ATAMAN

Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR

Doç. Dr. Özgür ÖZKAYA

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN

Doç. Dr. Hale YAMANER OKDAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar FEDAKAR

Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN

Dr. Öğr. Üyesi Ekin BOZTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İMANÇER

Dr. Öğr. Üyesi Gül COŞKUN DEĞİRMEN

Öğr. Gör. Dr. Arzu KILIÇ

Öğr. Gör. Dr. Serkan BOZ

Öğr. Gör. Kemal YANMAZ

Öğr. Gör. Seda AĞIRBAŞ

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

Prof. Gören BULUT

Prof. Halil YOLERİ

Prof. Dr. Yakup ÖZTUNA

Prof. Oya SİPAHİOĞLU

Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ

Prof. Dr. Mehmet Fırat KUTLUK

Dr. Öğrt. Üyesi Aynur MAKTAL

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Cengiz KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Füsun ÖZPULAT

Dr. Öğr. Üyesi Nevbahar GÖKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Turan ENGİNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHYAOĞLU

Öğr. Gör. Esra KALKANOĞLU

Aytül BÜYÜKSARAÇ

Altuğ DİLMAÇ

Ekin ERMAN

Mustafa TOYGAR

Varol TOPAÇ

Mehmet Tüzüm KIZILCAN

Filiz PELİT

Eli İrini FİLİDİS

Gültekin YILDIZ

Lale TEMELKURAN

Zeynep ACAR

Filiz ECZACIBAŞI SARPER

Aysel ILDIZLI

Burcu ISLAH

Cansu ADIGÜZEL

Mehmet TOK