EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

“Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Yönergesi”nin 5. maddesindeki “Öğrenci Köyünün uygun koşullarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla prensip kararlarını almak, Öğrenci Köyünde uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptamak, disiplin işlemlerini karara bağlamak, yönetimle ilgili istek, öneri ve itirazları incelemek, Öğrenci Köyüne alınacak öğrencilerin kabul şekli ve başvuran öğrencilerin Öğrenci Köyüne alınıp alınmayacağına karar vermek, gündeme getirilen Öğrenci Köyüyle ilgili istekleri karara bağlamak” görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof.Dr. Mehmet ERSAN (Başkan)

Prof.Dr. Hülya YILMAZ

Hakan YALÇIN

Aysel ILDIZLI

Dilşat TEKİNCAN

Sırhat Gediz KARALAR - Öğrenci Temsilcisi