EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Ege Üniversitesi sağlık kuruluşlarında tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan ışınlamaları ve üniversite bünyesinde iyonlaştırıcı radyasyonu aktif olarak kullanan tesislerde radyoizotop üretimi, araştırma ve eğitim uygulamalarını denetlemek; çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ile buna bağlı Radyasyon Güvenliği Komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen “Ege Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin “Üst Kurul” başlıklı 5.maddesi uyarınca 07.08.2015 tarihli ve 11149 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

 

Prof. Dr. Kutsal TURHAN (Başkan)

Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL

Prof. Dr. Süha Süreyya ÖZBEK

Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN

Prof. Dr. Yavuz ANACAK