EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

E.Ü. KOMİTELERİ

 

 

Sağlık Kuruluşları Radyasyon Güvenliği Komitesi

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Kurul; Ege Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan ışınlamaları ve Üniversite bünyesinde iyonlaştırıcı radyasyonu aktif olarak kullanan tesislerde radyoizotop üretimi, araştırma ve eğitim uygulamalarını denetlemek; çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ile buna bağlı Radyasyon güvenliği Komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanan ve Senatomuzun 02.09.2014 tarihli ve 25/3 sayılı kararıyla kabul edilen “Ege Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin 6, 8 ve 10.maddeleri uyarınca 15.10.2014 tarihli ve 15359 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komite Üyeleri:

Prof. Dr. Süha Süreyya ÖZBEK ( Başkan)

Prof. Dr. Zehra ÖZCAN

Prof. Dr. Yavuz ANACAK

Prof. Dr. Emine Serra KAMER

Prof. Dr. Emine Zuhal TUĞSEL

Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY

Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU

Prof. Dr. Oğuz YAVUZGİL

Prof. Dr. Meral TÜRK

Doç. Dr. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU

Kamil KÖSEOĞLU

Yusuf Ziya HAZERAL

İbrahim OLACAK

İsmahan İNCE

Abdullah UYSAL

Fügen SÜMER

Ethem KOCASARAÇ

 

 

Tesisler Radyasyon Güvenliği Komitesi

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Kurul, Ege Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan ışınlamaları ve Üniversite bünyesinde iyonlaştırıcı radyasyonu aktif olarak kullanan tesislerde radyoizotop üretimi, araştırma ve eğitim uygulamalarını denetlemek; çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ile buna bağlı Radyasyon güvenliği Komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanan ve Senatomuzun 02.09.2014 tarihli ve 25/3 sayılı kararıyla kabul edilen “Ege Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin 7, 8 ve 10.maddeleri uyarınca, 15.10.2014 tarihli ve 15360 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komite Üyeleri:

Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN (Başkan)

Prof. Dr. Nebiye Füsun ÇAM

Prof. Dr. Bikem ÖVEZ

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK

Prof. Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT

Prof. Dr. Nuri AZBAR

Doç. Dr. Erdal BİNBOĞA

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun HARMANŞAH

Öğr. Gör. Dr. Zeynel DEMİR

Osman VESEK