Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Radyasyon Güvenliği Komitesi

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Kurul; Ege Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan ışınlamaları ve Üniversite bünyesinde iyonlaştırıcı radyasyonu aktif olarak kullanan tesislerde radyoizotop üretimi, araştırma ve eğitim uygulamalarını denetlemek; çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ile buna bağlı Radyasyon güvenliği Komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanan ve Senatomuzun 02.09.2014 tarihli ve 25/3 sayılı kararıyla kabul edilen “Ege Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin 6, 8 ve 10.maddeleri uyarınca 15.10.2014 tarihli ve 15359 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komite Üyeleri:

Prof. Dr. Deniz YALMAN (Başkan) Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İsmail ORAN Tıp Fakültesi
Prof Dr. Aziz Murat ARGON Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin DÜNDAR Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz YAVUZGİL Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Işıl ERGİN Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Serkan ERTUGAY Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Derya İLEM ÖZDEMİR Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Serkan ERTUGAY Tıp Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya HAZERAL Tıp Fakültesi
Dr. Kamil KÖSEOĞLU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Dr. Mehmet Ali KOÇMEN Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
İbrahim OLACAK Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Birgül NURÜLKE Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Abdullah UYSAL Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Raşit Kemal ÇELİK Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Arzu NESEMİOĞULLARI Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ