canlı destek

Ege Üniversitesi Tesisler Radyasyon Güvenliği Komitesi

 

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Kurul, Ege Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan ışınlamaları ve Üniversite bünyesinde iyonlaştırıcı radyasyonu aktif olarak kullanan tesislerde radyoizotop üretimi, araştırma ve eğitim uygulamalarını denetlemek; çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ile buna bağlı Radyasyon güvenliği Komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi amaçlarıyla hazırlanan ve Senatomuzun 02.09.2014 tarihli ve 25/3 sayılı kararıyla kabul edilen “Ege Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin 7, 8 ve 10.maddeleri uyarınca, 15.10.2014 tarihli ve 15360 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komite Üyeleri:

 

Prof. Dr. Sabriye YUŞAN (Başkan)

Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Prof. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Armağan KINAL

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ali EKŞİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğretim Üyesi Nilay GİZLİ

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun HARMANŞAH

Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ÖZDEMİR

Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Meral ESEN

Fen Fakültesi

Osman VESEK

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ