Çerez Örnek

Ege Üniversitesi Yayın Komisyonu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanun çerçevesinde 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ile “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla ilgili Yönetmelik” hükümlerine göre oluşturulan ve görev yapan komisyondur.

Komisyon, Ege Üniversitesi yayınlarına bir standart getirilmesi amacıyla basılmaya hazır olarak gelen eserleri inceleyerek; nitelik ve eğitim-öğretim gereksinimleri açısından yayıma uygun olup olmadığı, basılma sırası, baskı adeti, maliyet ve satış fiyatları ile telif hakları konularında karar vermektedir. Sekretaryası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Prof. Dr. Mehmet ERSAN (Başkan) Rektör Yardımcılığı
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Suna TİMUR  Fen Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ