EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Ege Üniversitesi Danışma Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere, ilgili birim, bölüm ve programlara görüş ve öneri bildirmek ve sanayi işbirliklerini geliştirmek amacıyla Üniversite Senatosunun 18.07.2017 tarihli ve 7/16 sayılı kararı ile kurulmuştur.