EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Yönetmelikler

 
 
 • Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
 • Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
 • Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 • Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 • Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 • Üniversitemize bağlı tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Yönetmelikler
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik