Çerez Örnek

E.Ü.Kişisel Verilerin Korunması(K.V.K.K.) Komisyonu

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılması gereken faaliyetleri koordine etmek ve uyumlaştırma sürecini yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Sekretaryası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

Prof. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ

Doç. Dr. Haydar YALÇIN

Öğr. Gör. Sevtap DUMAN

Metin BALKAN

Ayten KALANER

Akın DAĞ

Ümit DAŞTAN

Işıl GEREKUL KIROVA

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ