EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

AR-GE Değerlendirme Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapacakları başvuruların Ar-Ge Projesi niteliğinde olup olmadığının incelenmesi amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun 26.04.2016 tarihli ve 12/2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Kurul üyeleri;

 

Prof.Dr. Kutsal TURHAN (Başkan)

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Prof.Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

Prof.Dr. Figen ERTEKİN

Prof.Dr. Mustafa BOLCA

Prof.Dr. Cenk CAN

Prof.Dr. Hasan YILDIZ

Prof.Dr. Güldane KOTUROĞLU

Doç.Dr. Serdal TEMEL

Doç.Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Doç.Dr. Dilek DEMİRHAN