Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Meslek Yüksekokullarında mevcut programların sanayicinin ve ilgili diğer sektörlerin beklentisi ve güncel gelişmelerin ışığında gözden geçirilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, gerekiyorsa kapatılması ve/veya yeni programların açılması hedefi doğrultusunda tekliflerin Senatoya sunulmasından önce ayrıntılı raporlar hazırlanması amacıyla 23.02.2010 tarihli Senato Toplantısında 6/9 sayılı kararla MYO Üst Kurulu oluşturulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

Prof.Dr. Mehmet ERSAN (Başkan)

Prof.Dr. Şemsi YAZICI

Prof.Dr. Rengin ELTEM

Prof.Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU

Doç.Dr. Faik Ozan DÜZBASTILAR