Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlike (KBRN) Kurulu

 

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

İl Sınırları içinde veya dışında meydana gelip Üniversitemiz ve bağlı birimlerimizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı öğrencilerin, personelin, hasta ve hasta yakınlarının sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin aldırılması için Ege Üniversitesi birimlerinin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan “Ege Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi”nin “KBRN Kurulu” başlıklı 5. maddesinin 1.fıkrasının (m) bendi uyarınca 02.10.2014 tarihli ve 14738 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Kurul Üyeleri:

Prof.Dr. Kutsal TURHAN (Başkan)

Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN

Prof.Dr. Esra BALOĞLU

Prof.Dr. Alpay KIRLANGIÇ

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Mustafa BOLCA

Prof.Dr. Tuncay GÖKSEL

Prof.Dr. Fatma YURT ONARAN

Hakan YALÇIN

Emin KÜÇÜK

Şiyar TAN

Arif KAZALİ

Osman VESEK