Döner Sermaye Yürütme Kurulu

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 58. maddesi ile 25.01.2000 tarihli ve 23944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca oluşturulan Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun ita amiri Rektördür. Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanmakta ve Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde belirtilen görevleri ifa etmektedir.

 

Kurul Üyeleri:

Rektör Prof. Dr. Necdet BUDAK (Başkan)

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa BOLCA

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Beyser PİŞKİN

Sayman Cemal YILDIRIM