AR-GE Değerlendirme Kurulu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapacakları başvuruların Ar-Ge Projesi niteliğinde olup olmadığının incelenmesi amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun 26.04.2016 tarihli ve 12/2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Kurul üyeleri;

Prof.Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Prof.Dr. Figen ERTEKİN

Prof.Dr. Mustafa BOLCA

Prof.Dr. Ersin Oğuz KOYLU

Doç.Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Doç.Dr. Dilek DEMİRHAN