AR-GE Değerlendirme Kurulu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapacakları başvuruların Ar-Ge Projesi niteliğinde olup olmadığının incelenmesi amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun 26.04.2016 tarihli ve 12/2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Kurul üyeleri;

Prof.Dr. Ali Saffet GÖNÜL (Başkan)

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Prof.Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

Prof.Dr. Figen ERTEKİN

Prof.Dr. Mustafa BOLCA

Prof.Dr. Ersin Oğuz KOYLU

Doç.Dr. Serdal TEMEL

Doç.Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Doç.Dr. Dilek DEMİRHAN